1793

Originalet till ”Carta öfver Lunds Stad innom Wallen” finns på universitetsbiblioteket i Uppsala (Gyllenborgs samling).

Den är en avritning av Bergman och Espmans kartor, men Gyllenborg har lagt till en mycket vacker illustration.