Kulturportal LUND

 

1788

På universitetsbiblioteket i Lund (Baumbackska samlingen) hittar vi denna karta från 1788, ”Charta öfver Upstaden Lund No XXXIV”.

Det är en avritning av Espmans karta från 1783. Den visar staden inom vallarna med roteindelning, gator och offentliga byggnader.

Ur bevaringsprogram för Lund:

Roteindelning
Efter reformationen då stadens medeltida sockenkyrkor nedlades uppdelades stadskärnan i fyra områden — rotar — vilka namngavs efter de tidigare kyrkorna; den nordvästra delen blev Clemens rote, den sydvästra Drottens rote, den sydöstra Vårfru rote och den nordöstra Krafts rote. Lämningar efter Sankt Clemens kyrka har påträffats i kvarteret Apotekaren. Drottens kyrka har legat vid Kattesund. Slutligen är Krafts rote uppkallad efter kryptan i domkyrkan och som i äldre tid benämndes Krafts kyrka. Ordet torde ha sitt ursprung i det medeltidstyska kruft — "underjordiskt rum". Indelningen synes ha varit praktiskt betingad för att underlätta skattskrivning och kyrkobokföring. Inte förrän på 1920-talet infördes en ny indelning, då tillkom de nuvarande kvartersbenämningarna samt en ny fastighetsnumrering.