1730-50

På Krigsarkivet och på Kungliga biblioteket i Stockholm finns denna osignerade och odaterade ”Grundritning öfver Lund Stad”.

På initiativ av arkitekten Carl Hårleman (1700-1753) gjordes på 1730-40-talen en insamling av tullkartor från alla rikets städer för en tullpliktsutredning. Kartan är hämtad ur Tullinspektionens samlade volym av dess kartor. Utredningen lades ner när Hårleman dog 1753.