1940

En karta med titeln ”Stadtplan lund” kan ha ett visst kuriosaintresse. Den utgavs av Generalstab des Heeres, Abt. Für Kriegskarten u. Vermessungswesen Berlin 1940.

Den tryckta kartan hittar vi bl.a. på universitetsbiblioteket i Lund.
I överkanten av kartan anges: ”Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!” (OBS! Endast för tjänstebruk).
Vi kan också se att det står: ”Nach einer schwedischen Unterlage von 1933” (efter ett svenskt underlag från 1933).
På kartan finns en förteckning över offentliga byggnader m.m. Förutom den del felöversättningar i förteckningen har nr 12-14 fallit bort och de övriga texterna förskjutits. Detta har bla a medfört t ex att Kuturhistoriska muséet har betecknats Epidemisjukhus o s v.
Man kan bara spekulera över varför denna karta har tagits fram.