Kulturportal LUND

 

Folkets hus

folkhus10Efter korsningen med Magie Lilla Kyrkogata följer Folkets Hus. Där har arbetarrörelsen huserat sedan 1900-talets början. Byggnadskomplexet har tillkommit i omgångar. Den senaste stora ombyggnaden skedde 1969 efter ritningar av Hans Westman. Då tillkom bland annat Stadsteatern. Förutom arbetarrörelsens olika verksamheter inhystes i Folkets Hus ända in på 1990-talet tidningen Arbetets lundaredaktion.

l Folkets Hus ingår resterna av ett av Lunds få återstående medeltida tegelhus - det så kallade Kanikresidenset. Det byggdes troligen under 1200-talets andra hälft och kom så småningom i kyrkans ägo. På 1300- talet bodde där en kanik vid domkapitlet som hette Nils Bunkeflo. 1649 avyttrade domkyrkan huset. En fortfarande internationellt berömd ägare var därefter Samuel Pufendorf som ett tag på 1600-talet var professor vid universitetet.

Kanikresidenset var tre våningar högt. Två finns kvar, inbyggda i Folkets Hus, andra våningen ovan mark, bottenvåningen numera källarlokal eftersom århundradenas staplade kulturlager höjt gatunivån.

Här fanns under många år Lunds arbetarbibliotek.
Läs mer om byggnaden och dess historia här.