Kulturportal LUND

 

Carl Olbers

Carl Olbers (1819-1892)
Professor i praktisk teologi 1863, senare i kyrkohistoria och symbolik.

Domprost och vice ordf. i Lunds domkapitel. Lunds universitets rektor 1872-73.
Göteborgs nation, där Olbers varit inspektor, lät resa gravstenen.

Medaljong av Sven Andersson 1894.

Klosterkyrkan.