Kulturportal LUND

 

Christian Cavallin

Christian Cavallin (1831-1890)
Latinsk filolog.

Professor i grekiska 1875-90. 

Inskriften på latin visar att vänner, kollegor och elever lät resa stenen. 
Skulpturen är signerad ”Bn 1891” och gravstenen rest 1892.

Klosterkyrkan.