Kulturportal LUND

 

Bengt Jönsson

Bengt Jönsson (1849-1911)
Professor i botanik.

Professor från 1902 och universitetsrektor 1909-11.
Förestod frökontrollanstalten i Lund till 1902.
Aktiv i tillkomsten av Sveriges första växtfysiologiska institut i Lund.

Klosterkyrkan.