Kulturportal LUND

 

Torsten Andrée

Torsten Andrée (1900-1981)
Socialdemokratisk politiker.

Kommunalman och landstingsråd. Riksdagsman 1949-52.
Nära vän till Tage Erlander.
Drev byggandet av lasarettsblocket som invigdes 1968.
Mer om Torsten Andrée

Bysten utförd av Arne Jones

Utanför Centralblocket.