Kulturportal LUND

 

Anna Helena Hasselgren

Anna Helena Hasselgren (1830-1894)
Affärsidkare. 

Som änka efter Jonas Hasselgren drev hon hans bleckslageriverkstad vidare.
Hon hade även en lamp- och bleckslageriaffär på Skomakaregatan 2.

Minnesmärket på familjegraven utfört på 1930-talet.

Östra kyrkogården