Kulturportal LUND

 

Gustaf Cederschiöld

Gustaf Cederschiöld (1849-1928)
Cederschiöld blev fil dr i nordiska språk i Lund

Han var under åren 1893-1914 professor i Göteborg.
Från 1889 medarbetade han i Svenska Akademins ordbok.

Reliefen utförd av Carl Frisendahl.

Östra Kyrkogården