Kulturportal LUND

 

J M Sjögren

J M Sjögren (1826-1916)

Konsistorienotarie, filosofie jubeldoktor.

I graven vilar även Sjögrens hustru och deras son som avled 1871 blott ett år gammal.

Medaljong av Sven Andersson från 1893.

Östra kyrkogården