Kulturportal LUND

 

Anders Jahan Retzius

Anders Jahan Retzius (1742-1821)

Professor först i ekonomi, sedan i naturalhistoria och i kemi.

Stiftade Fysiografiska Sällskapet.
Bysten är utförd av Walter Runeberg och invigd 1906.

Universitetsplatsen