Kulturportal LUND

 

Per Henrik Ling

Per Henrik Ling (1776-1839)
Fäktmästare vid Lunds universitet 1805.

 

Han utvecklade en egen gymnastikmetod. Undervisade studenterna i fäktning och gymnastik i Liberiet.
Ling var även flitig poet i götisk anda men hans berömmelse sammanfattas i epitetet ”Den svenska gymnastikens fader".
Reliefen av Gunnar Nordborg invigdes 1939.

Stadsparken.