Kulturportal LUND

 

Henrik Schartau

Henrik Schartau (1757-1825)
Präst, förkunnare, stadskomminister i Lund.

Schartau hade stort inflytande som själasörjare.
Han gav upphov till ”schartaunismen”, en väckelserörelse som blev betydelsefull i Skåne och på västkusten.
Mer om Henrik Schartau

Skulpturen av Peter Linde avtäcktes 2003.