Kulturportal LUND

 

De första stadsborna i Lund

Det var "i hög grad invandrare som satte sin prägel på staden".

CinthioVi läser Maria Cinthios bok "De första stadsborna". Hon är arkeolog och har genom utgrävda fynd visat vilka det var som såg till att Lund blev Lund för sådär 1 000 år sedan. Och inte var det vi själva som byggde Domkyrkan. 

1990 firade Lund sitt 1000-årsjubileum. Nya metoder kunde datera de arkeologiska fynden till år 990. Under 1970- och 80-talen gjordes de stora utgrävningarna av den mäktiga Trinitatiskyrkan (trefaldighetskyrkan) vid Kattesund. Numera känner vi den som Drottens kyrka i den ruin som är bevarad. I de centrala kvarteren grävdes också ut äldre träkyrkor. Nu befinner vi oss omkring år 1050. 

En mångkulturell stad
Bland annat Maria Cinthio har studerat det omfattande gravmaterialet och det är främst gravskicket och kistornas utformning som gör att hon kan slå fast att Lund redan från begynnelsen var en internationell eller om man så vill en mångkulturell stad. 

-- Så var det och så skulle det förbli under hela medeltiden, Från England kom de förnäma myntslagarna och från England och senare från Tyskland kom biskoparna. Men det gällde också "vanligt folk" som var enklare hantverkare, till exempel kammakare och krukmakare, säger Maria Cinthio. 

När arkeologerna ser gravar med träkolsbädd eller med käppar nerlagda till de döda vet man att det är bruk som kommer från länder utanför Danmark, som Lund tillhörde under sin första tid. Samma sak gäller den keramik och de kammar som grävts fram. 

Under åren 1030-60 var det engelska inflytandet i Lund stort och det är inte bara Maria Cinthio som beskrivit Lund som Londons medtävlare. 

DrottenGravar i Kattesund

Alla kom inte frivilligt
Alla kom inte till det tidiga Lund i stånd av sin position eller som särskilt skicklig hantverkare främst myntslagare och alla kom inte frivilligt. 

-- För var och en som bosatte sig i tätorten innebar det nya livet en omställning till nya värderingar, främmande tankar och kunskaper. Till Lund kom man, kanske mer eller mindre frivilligt, som trälar, arbetare, hantverkare, präster eller soldater, skriver Maria Cinthio. 

De första Lundaborna kom inte bara från England och norra Europa. Från långt österut kom slaverna till Lund. Många av dem var slavar. 
Det är dessa vi kan tänka på när vi träder in i Lunds stolthet, den mäktiga Domen. Det går knappast att föreställa sig hur många det var som såg till att sandstenen till kyrkobygget kom från Höör till Lund, höggs och lyftes upp utan moderna kranar. Många av dem begravdes i Lund där gravfynden visar en tidig mångkulturell stad. 

Text: Ingrid Nathell, foto: Claes Wahlöö

 

Läs mer

Cinthio, Maria, De första stadsborna: medeltida gravar och människor i Lund. 2002