Kulturportal LUND

 

Arbetsförmedlingen - i Lund sedan 1905

Arb förmedl1Arbetsförmedlingen i Lund fyller 110 år i år och är därmed en av Sveriges äldsta. Den kom till på initiativ av professor Seved Ribbing och öppnade i maj 1905. Då var det pigor och drängar som var eftersökta – idag är det framförallt vårdpersonal och IT-kunniga.

 Seved Ribbing var inte bara en efterfrågad läkare – han var också en socialt engagerad kommunalpolitiker. Han motionerade redan 1902 om att Lund borde ha en ”arbetsanskaffningsbyrå” som skulle verka i kommunal regi och avhjälpa den stora arbetslöshet som då rådde.  Och så blev det. Den första lokalen var huset i hörnet av Råbygatan och Stora Tvärgatan, nämligen i det s.k. Sylwanska huset, som en gång varit Akademiska föreningens första hem. Dit lokaliserades också en pantbank – senare har parkförvaltningen varit inrymda där.

Arb förmedl3Arb förmedl4

Den förste föreståndaren hette O. Lenander och han utgjorde hela personalen ända till 1910 då han fick en assistent. Assistentens namn var Nils Ludvig Olsson, senare välkänd föfattare. I sina memoarer ger han en glimt från byråns första år.

Efter 10 år – 37 000 arbetssökande

Folkets Tidning uppmärksammade byråns tioårsdag och kunde berätta att sedan starten hade den haft nästan 37 000 arbetssökande, 44.448 lediga platser varav drygt 16.000 tillsatts. En livlig verksamhet alltså.  Byrån hade två avdelningar, strängt åtskilda. En för kvinnliga arbetssökande och en för manliga.

Budgeten för det första året var blygsam: 3000 kronor och hela beloppet kom från kommunen. Servicen var gratis för både arbetssökande och arbetsgivare. Så småningom fick byrån också bidrag från staten och från landstinget.

Nödhjälpsarbeten på 30-taletArb förmedl5

År 1935 hade verksamheten vuxit och byrån flyttade till Magle Stora Kyrkogata, först till det hus som nu är Magleskolan och senare till nummer 7A – ett hus som byggdes direkt för Arbetsförmedlingen. . Arbetslösheten var stor och i Lund sysselsattes många med nödhjälpsarbeten. Det berättas i en historik som gjordes 1990 och redovisades på en skärmutställning när Arbetsförmedlingen inbjudit lundaborna till öppet hus. Sekreterare Kerstin Johansson hade hittat många intressanta och roande fakta i arkivet.

Springpojkar och hembiträden

I slutet av 30-talet hade hembiträden blivit en bristvara. Måhända lockades de istället av affischerna som försökte få kvinnor att delta i skördearbeten under krigsåren.  Springpojkar blev en eftersökt grupp på 50-talet och arbetsgivarna frestade bland annat med nya mopeder i jobbet. På 60-talet arrangerades kurser för hemmafruar för att locka ut dem på arbetsmarknaden.

 År 1973 gick flytten till nybyggda och större lokaler på Skomakaregatan 11, där en sportaffär nu håller till.
Arbetsförmedlingen finns idag på Stora Södergatan 49. Under dess 110-åriga historia har personalstyrkan vuxit från 1 till 102 anställda. Budgeten från 3000 kronor till 41 miljon kronor i personalbudget och därtill 100 miljoner i olika former av aktivitetsstöd. Under 2014 förmedlades 12.000 platser.

Arb förmedl2

Text: Solveig Ståhl, foto: IA

Källa: Artikel i Arbetet 3/5 1990