Kulturportal LUND

 

1866

Kartor var dyrbara. Man kunde bara göra kopior genom att rita av dem, det säger sig självt att tillgången var ytterst begränsad.

1837, när den första tryckta kartan över Lund dyker upp kan därför ses som en milstolpe för Lunds kartor. Den tryckta karta som jag vill lyfta fram är ”Karta öfver universitetsstaden Lund”, sammanfattad och graverad av P O Landquist. Det är den första kartan som visar staden med järnvägen inlagd. En kuriositet värd att notera är att det på Kulturen i Lund finns bevarade tre tryckplåtar i koppar. Kartan trycktes på E W Berlings Förlag och fanns med som en bilaga till boken ”Lund. Öfwersigt af Stadens historia och öfriga märkwärdigheter”. Det skulle dock dröja ytterligare några år innan de första tryckta kartorna i färg dök upp.