Kulturportal LUND

 

1783

Caspar Magnus Espman är en av de flitigaste kartograferna sett till antalet historiska kartor.

1783 gjorde han en karta där roteindelningen uppvisades för första gången, ”Charta öfver Staden Lund Inom Wallarne”. Som utgångspunkt hade han Johan Bergmans karta från 1704. Till kartan finns en förteckning över stadens tomter och hus och ägarna till dessa. Det finns två original, ett på Stadsbyggnadskontoret i Lund och ett (i betydligt bättre skick) på Brandförsäkringsverket i Stockholm.