Kulturportal LUND

 

1704

En av de viktigaste kartorna, med mycket stor betydelse vill jag lyfta fram. Det är Jean (Johan) Bergmans ”Karta öfver Staden Lund uti Schåne och des Jordägendom i Åker” daterad 1704.

Det finns flera original till den här kartan, men det bäst bevarade finns i lantmäteriverkets arkiv i Gävle. Bergman fick uppdraget 1699 och påbörjade arbetet 1700. Kartan är den första som visar hela omfånget av stadens mark. Den redovisar också den första tillförlitliga uppmätningen innanför stadsvallen. Ända in på nittonhundratalet användes hans karta som juridiskt dokument vid rättstvister om mark. Till kartan hör också en utförlig beskrivning. Mängder av efterföljande kartor utgör kopior och bearbetningar av denna karta.