Kulturportal LUND

 

1669

Den första kartan i boken som vi lyfter fram är odaterad, men finns i en samling på Riksarkivet i Stockholm som heter Stora Skånska kommissionen 1669.

Den har titeln ”Topographia Londarum quam Andreas fecit et delineavit”, (Karta över Lund, gjord och ritad av Andreas) på kartan finns förslag till en ny gatuindelning inlagda, dels med röd färg (tillskrivna ingenjör Nilss Ericksson), dels med blyerts av Andreas. Den svenska riksdagen hade 1641 beslutat att gatunäten i äldre städer efterhand skulle regleras och 1668 uppmanade regeringen landshövdingen i Malmö i en skrivelse att undersöka vad som kunde göras ”till gators rättelse samt ock gott vattens anskaffande” i Lund. Kartan kan ha tillkommit i detta sammanhang.