Lunds första tidning

Lundska7171717-18
 gav boktryckaren Abraham Haberegger i Lund ut Skånes första tidning ’’Lundska Lögerdags Courant’’. Det blev samanlagt 75 nummer.