Kulturportal LUND

 

Palaestra et Odeum

palestra_2

Palaestra et Odeum ligger vid Universitetsplatsen och tillhör Lunds Universitet. Byggnaden är ritad av Helgo Zettervall och uppfördes 1883. Tidigare låg på denna plats Botaniska trädgården, och bakom fasaden finns fortfarande delar av Orangeriet från 1750-talet kvar. Ursprungligen inrymde Palaestra et Odeum gymnastiksalar, sångsalar mm. Vid en brand 1980 förstördes gymnastiksalen och blev föreläsningssal vid återuppbyggandet.

Föreläsningssalen på Palaestra et Odeum ingår sedan 2007 som en del i Lunds Universitets kongresscentrum, som också använder sig av andra lokaler runt Universitetsplatsen.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

För att läsa mer om detta objekt, se bilder, pressklipp mm... välj någon av rubrikerna i menyn överst till vänster.