Måttenheten lgm 880
Före detta hemlig 689
Minne av 1907 152
King – hunden som gick i kyrkan 166
Hyddan vid dammen 193
Åldringsvård 1893 186
Observatoriets ur 153
Ohlsson-Gaddes bomärke 283
Lunds första barnkrubba 296
Soluret på Domkapitlet 250
Lundagårdsstenen 182
En trettiondedel kvar 166
Höjdskillnaden inom Lunds stad 564
Kandelabrarna framför Universitetshuset 234
Nodpunkten 382
Svanens cykelställ 469
Ugglan - vishet flit och trofasthet 281
Snidarens vapensköld 668
Intigheten 368
Madigans grav 463
Wahlbergs ateljé 467
Kandelabern på Stortorget 659
Saturnus i Stadsparken 641
Maria Jonns hus 524
Katten Tusse 610
Kamprad mjölkar 709
Orangeriets stentavla 463
Arbetsklassens barnhem 327
Stadsvallen vid S:t Laurentiigatan 535
Lunds varumärke 315
Ormbunken på Domkyrkan 311
Donavit 1303
Drakstenen i Stadsparken 735
Sfinxens gåta 896
Ett förlagshus – Gleerup 894
Pastorskans fall 894
Bjerredsbanan - en järnväg till havet 1118
Kirkeby - ett floppat utsmyckningsprojekt 972
Nävermuggen 713
Vallen i Botan 913
Brandklipparen – ett ovanligt hästöde 3323
Gasmaskprovning 1939 815
Lunds stadsgräns 911
Gyllenkroks allé. 753
Syndernas damm 789
Cornelis Vreeswijk 831
Kyrkohögen 1003
Minnesbänkar 1104
Råby källa 766
Stadsvallen 773
Theodor Wåhlins ankarslut 605
Befästningsmuren i Liberiet 1007
Världens första landstigning i Lund 951
Svarta tjurar i Lund 429
Den akademiska kvarten 1815
Holsts kryss 843
Minne av fotografen Georg Gleerup 1824
Skön hamn utan psalm 1321