Måttenheten lgm 779
Före detta hemlig 629
Minne av 1907 109
King – hunden som gick i kyrkan 95
Hyddan vid dammen 149
Åldringsvård 1893 134
Observatoriets ur 107
Ohlsson-Gaddes bomärke 223
Lunds första barnkrubba 249
Soluret på Domkapitlet 193
Lundagårdsstenen 135
En trettiondedel kvar 121
Höjdskillnaden inom Lunds stad 196
Kandelabrarna framför Universitetshuset 179
Nodpunkten 255
Svanens cykelställ 363
Ugglan - vishet flit och trofasthet 215
Snidarens vapensköld 600
Intigheten 329
Madigans grav 378
Wahlbergs ateljé 387
Kandelabern på Stortorget 581
Saturnus i Stadsparken 582
Maria Jonns hus 423
Katten Tusse 503
Kamprad mjölkar 645
Orangeriets stentavla 394
Arbetsklassens barnhem 281
Stadsvallen vid S:t Laurentiigatan 418
Lunds varumärke 259
Ormbunken på Domkyrkan 244
Donavit 1198
Drakstenen i Stadsparken 656
Sfinxens gåta 807
Ett förlagshus – Gleerup 828
Pastorskans fall 777
Bjerredsbanan - en järnväg till havet 1005
Kirkeby - ett floppat utsmyckningsprojekt 872
Nävermuggen 629
Vallen i Botan 827
Brandklipparen – ett ovanligt hästöde 2869
Gasmaskprovning 1939 732
Lunds stadsgräns 855
Gyllenkroks allé. 705
Syndernas damm 722
Cornelis Vreeswijk 757
Kyrkohögen 881
Minnesbänkar 1013
Råby källa 655
Stadsvallen 724
Theodor Wåhlins ankarslut 548
Befästningsmuren i Liberiet 883
Världens första landstigning i Lund 815
Svarta tjurar i Lund 384
Den akademiska kvarten 1635
Holsts kryss 749
Minne av fotografen Georg Gleerup 1712
Skön hamn utan psalm 1181